«Суха мікстура від кашлю для дітей» - лікування кашлю у дітей всього за 2 дні!

УДК 616.24-008.4-085.233/.234-053.3/.5

М.Є.Фесенко, д.м.н.,професор, Л.Ю.Овсюк

Українська медична стоматологічна академія

Резюме. Наведені результати спостереження за 50 дітьми з ГРВІ, ринофарингітом, трахеобронхітом, гострим бронхітом, які включали оцінку ефективності та  безпечності застосування Сухої мікстури від кашлю для дітей. Встановлена ефективність препарату в залежності від нозологічної форми захворювання. Згідно отриманих даних, ефективність застосування Сухої мікстури від кашлю для дітей спостерігалася з 2-3 дня лікування. Відзначалася позитивна динаміка відносно зменшення відсотку сухого кашлю у дітей. В залежності від нозологічної форми, найбільш позитивна ефективність була у дітей з ГРВІ та ринофарингітом – 34 (68%). Відсутність кашлю у дітей даної групи мала місце на 7 день спостереження. Що стосується дітей з трахеобронхітом та гострим бронхітом – динаміка наступна: кашель став продуктивним,вологим після 5 доби лікування з послідуючим зменшенням та відсутністю на 10 день захворювання.Зменшення болі в горлі спостерігалося на 2-3 день у 30 дітей (60%). На 4-5 день мало місце зникнення болю в горлі у всіх дітей. Відновлення голосу спостерігалося у 28 дітей (56%) вже на 2 день, та у 22 дітей (44%) – на 4-5 день. Аналізуючи динаміку якості життя (загального стану, сон, апетит), нами отримані позитивні результати у вигляді покращення загального стану, сну у 13 дітей (26%) на 2 день, апетиту – у 27 дітей (54%) – на 4-5 день.

Ключові слова: захворювання, лікувальні заходи, Суха мікстура від кашлю для дітей.

Вступ

Суха мікстура від кашлю для дітей існує на ринку більше 40 років, рекомендована в комплексній терапії як відхаркувальний, протикашльовий і протизапальний засіб та відповідає всім жорстким критеріям відбору препаратів:

  • можливістю застосування у ранньому віці;
  • спеціальна дитяча форма препарату;
  • підвищена вимога до безпеки під час застосування препарату;
  • ефективність;
  • мінімальний ризик алергії;
  • різнобічний вплив на захворювання;
  • не містить добавок і барвників;
  • доступна по ціні.

Механізм дії препарату заснований на його здатності розріджувати мокроту, стимулювати секреторну активність бронхіальних залоз, підсилювати активність війчастого епітелію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння.

Різнобічний вплив на захворювання пов’язаний з комплексною дією речовин, які входять до складу Сухої мікстури від кашлю для дітей. Екстракт кореня алтея, що містить слиз, який вистилає слизову оболонку, запобігаючи подразненню, зумовлює протикашльову дію. Відхаркувальна дія екстракту пов’язана з секретолітичною та відхаркувальною активністю. Натрія гідрокарбонат зрушує рН бронхіального слизу в лужну сторону, знижуючи в’язкість мокротиння. Протизапальна і спазмолітична дія обумовлена присутністю екстракту кореня солодки, який додатково проявляє також антигістамінну дію за рахунок гліциризину. Анісова олія має протизапальну та антисептичну активність. Особливі заходи безпеки при застосуванні: хворим з цукровим діабетом необхідно проконсультуватися з лікарем перед застосуванням.

Мета: Вивчення ефективності та безпечності застосування Сухої мікстури від кашлю для дітей.

Матеріали і методи дослідження

Під наглядом перебувало 50 дітей, у віці від 1 до 12 років з різними захворюваннями органів дихання. Кількість хлопчиків та дівчаток була майже однакова - 26 хлопчиків (51%) та 24 дівчинки (49%). За віком та статтю діти розподілялися наступним чином (табл.1):

Таблиця 1. Розподіл обстежених дітей за віком та статтю.

Вік дитини К-сть % Стать
1-3 років 8 16 Хлопчик 4
      Дівчинка 4
3-6 років 32 64 Хлопчик
      Дівчинка
6-12 років 10 20 Хлопчик 5
      Дівчинка

Розглядаючи нозологічні чинники, можна відзначити, що переважна кількість дітей (майже 2/3) були хворі на ГРВІ – 31 дитина (62%), інша третина обстежених дітей мали такі захворювання, як трахеобронхіт, ринофарингіт, гострий бронхіт (мал.1).

 

 

 

 

 

 

Малюнок 1. Характеристика захворювань обстежених дітей, які отримували Суху мікстуру від кашлю для дітей.

Суха мікстура від кашлю для дітей призначалася на фоні проведення базисної комплексної терапії, яка включала противірусну, симптоматичну, вітамінотерапію. Антибактеріальну терапію, ферменти та біопрепарати призначали за показанням.
Препарат вводився оральним методом дітям від 1 до 6 років - по 1 чайній ложці мікстури (5 мл) 4-5 разів на добу, від 6 років - по 1 десертній ложці (10мл) 3-4 рази на добу протягом 7-10 днів на фоні базисної терапії (табл.2).

Таблиця 2. Схема застосування Сухої мікстури при лікуванні захворювань органів дихання у обстежених дітей.

Вікові групи Дозування Мл Частота прийому Добова норма препарату в мл
Діти від 1 до 6 років 1 чайная ложка 5 4-5 разів 20-25
Діти від 6 року та дорослі 1 десертна ложка 10 3-4 рази 30-40

Результати клінічних досліджень та їх обговорення.

Результати клінічного спостереження за 50 дітьми з різними захворюваннями органів дихання, які на фоні комплексної терапії отримували Суху мікстуру від кашлю на протязі 7-10 днів, показали позитивну динаміку перебігу захворювань у вигляді зменшення або зникнення клінічних симптомів. Ефективність дії препарату визначали за динамікою клінічних симптомів: сухий кашель, вологий кашель, осиплість голосу, біль в горлі, гіперемії зіва та даних об’єктивного обстеження. Також враховували загальне самопочуття: сон, апетит та ін.(мал.2).

Малюнок 2. Динаміка основних клінічних симптомів захворювань органів дихання у дітей, які отримували Суху мікстуру від кашлю.

Згідно отриманих даних, відображених на малюнку 2, ефективність застосування Сухої мікстури від кашлю у дітей, що отримували комплексну терапію залежно від нозологічної форми захворювання, спостерігалася з 2-3 дня лікування. Відзначалася позитивна динаміка відносно зменшення  відсотку сухого кашлю у дітей. В залежності від нозологічної форми, найбільш позитивна ефективність була у дітей з ГРВІ та ринофарингітом – 34 (68%). Відсутність кашлю у дітей даної групи мала місце на 7 день спостереження. Що стосується дітей з трахеобронхітом та гострим бронхітом – динаміка наступна: кашель став продуктивним, вологим після 5 доби лікування з послідуючим зменшенням та відсутністю на 10 день захворювання. Зменшення болі в горлі спостерігалося на 2-3 день у 30 дітей (60%). На 4-5 день мало місце зникнення болю в горлі у всіх дітей. Відновлення голосу спостерігалося у 28 дітей(56%) вже на 2 день, та у 22 дітей (44%) – на 4-5 день. Аналізуючи динаміку якості  життя (загального стану, сон, апетит), нами отримані позитивні результати у вигляді покращення загального стану, сну у 13 дітей (26%) на 2 день, апетиту – у 27 дітей (54%) – на 4-5 день. На протязі 10 днів лікування жодний пацієнт не поскаржився на побічні дії Сухої мікстури від кашлю.

Цінність та переваги Сухої мікстури від кашлю для дітей:

- висока терапевтична ефективність;
- практично повна відсутність побічних дій, в тому числі алергічних проявів, в першу чергу за рахунок відсутності в Сухій мікстурі добавок, барвників та консервантів;
- можливість застосування в ранньому дитячому віці;
- зручна лікарська форма для застосування у дітей;
- цінова доступність.

Таким чином, встановлена ефективність та безпечність при застосуванні Сухої мікстури від кашлю у дітей різного віку із захворюванням органів дихання.

Резюме. Приведены результаты наблюдения за 50 детьми с симптомами ОРВИ, ринофарингитом, трахеобронхитом, острим бронхитом, которые включали оценку эффективности и  безопасности применения Сухой микстуры от кашля для детей. Установлена эффективность препарата в зависимости от нозологической формы заболевания. Согласно полученных данных, эффективность применения Сухой микстуры от кашля для детей наблюдалась с 2-3 дня лечения. Отмечалась позитивная динамика относительно уменьшения процента сухого кашля у детей. В зависимости от нозологической формы, наиболее позитивная эффективность была у детей с ОРВИ и ринофарингитом  – 34 (68%). Отсутствие кашля у детей данной группы имело место на 7 день наблюдения. Что касается детей с трахеобронхитом и острым бронхитом – динамика следующая: кашель стал продуктивным влажным после 5 дней лечения с последующим уменьшением и отсутствием на 10 день заболевания. Уменьшение боли в горле наблюдалось на 2-3 день в 30 детей (60%). На 4-5 день имело место исчезновение боли в горле у всех детей. Восстановление голоса наблюдалось в 28 детей (56%) уже на 2 день, и у 22 детей (44%) – на 4-5 день. Анализируя  динамику качества жизни (общее состояние, сон, аппетит), нами получено позитивные результаты в виде улучшения общего состояния, сна у 13 детей (26%) на 2 день, аппетита, – в 27 детей(54%) – на 4-5 день.

Resume. Here are given the results of observations of 50 children with symptoms of SARS, rhinopharyngitis, tracheobronchitis, acute bronchitis, which included the evaluation of the effectiveness and safety of Dry cough syrups for children. The effectiveness of the medicine has been established, depending on the nosological form of the disease. According to the study data, the efficacy of Dry cough syrups for children has been observed starting from the 2nd -3rd day of treatment. Positive dynamics has been noted in the reduction of the percentage of dry cough among children. Depending on the nosological form, the most positive efficacy has been observed among children with SARS and rhinopharyngitis - 34 (68%). The absence of cough among children of this group took place on the 7th day of the observation. Regarding children with acute bronchitis and tracheobronchitis, the dynamics was as following: a cough became productive and wet after 5 days of treatment, followed by a reduction and elimination on the 10th day of the disease.Reduction of pharyngalgia has been observed on the 2nd-3rd day among 30 children (60%). On the 4th -5th day, pharyngalgia disappeared in all children. Recovery of voice has been observed in 28 children (56%) as soon as on day 2, and in 22 children (44%) – on the 4th -5th day. Analyzing the dynamics of quality of life (general condition, sleep and appetite), we obtained positive results in terms of improvement of the general health condition and sleep among 13 children (26%) on day 2, appetite improvement – in 27 children (54%) on the 4th -5th day.